Array ( [0] => [1] => 1670 [2] => 1496 [3] => 1495 [4] => 1494 [5] => 1493 [6] => 1492 [7] => 1491 [8] => 1490 [9] => 1489 [10] => [11] => 1488 ) 奥卡公羊 - 蚁标网

未登录

服务热线:180-5026-2988
您好, 注册

首页> 第25类-服装鞋帽> [2501] 衣物> 奥卡公羊

商标名称:奥卡公羊

商标注册号:12218671 所属类别: 第25类-服装鞋帽 交易类型:商标转让
初审公告期号: 商标类型:中文 是否共用商标:否
初审公告日期: 注册公告日期:
类似群组: 2501; 2502; 2503; 2504; 2505; 2507; 2508; 2509; 2510; 2506;
专用权期限:2014-08-14 至 2024-08-13
商标持有公司:上海登鼎贸易有限公司